circle-mask

Voor Friesland staat 2018 in het teken van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. In aanloop naar en in 2018 zelf vinden in Leeuwarden en Friesland tal van festivals, projecten en evenementen plaats. In onze evenementenkalender vind je alle Culturele Hoofdstad evenementen onder de filter ‘LF2018’. Ook in Noordoost Friesland staat er het nodige te gebeuren.

Iepen Mienskip

Het thema is Iepen Mienskip, tevens de titel van het aanvalsplan waar Leeuwarden de titel Culturele Hoofdstad mee binnensleepte. Een harde definitief van Iepen Mienskip bestaat niet. Wel blijkt uit onderzoek dat veel Friezen het associëren met ‘elkaar helpen’, ‘samenwerken’ en ‘verbondenheid’.

Projecten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad

11Fountains

De Friese Elfsteden worden tijdens Leeuwarden 2018 verbonden door het project 11Fountains. Elf bekende kunstenaars uit binnen- en buitenland hebben diverse fonteinen ontworpen, één voor iedere Elfstedenstad. Ook in Dokkum komt zo’n fontein die mensen bij elkaar moet brengen. Daarnaast hoopt een ieder natuurlijk op de tocht der tochten, de Elfstedentocht!

Sense of Place

Sense of Place gaat over het onzichtbare. Over de langzame onstuitbare processen waaraan het Waddengebied onderhevig is en over die onzichtbare waarden, die herondenkt moeten worden. Sense of Place gaat dat onzichtbare zichtbaar maken. Sense of Place initieert projecten op het gebied van culturele landschaps-ontwikkeling om veranderingen in het landschap rond de Waddenzee te bewerkstelligen. De projecten van Sense of Place hebben respect voor de cultuur en natuur van het gebied, met een positieve uitwerking op de lokale economie. Dit gebeurt door samenwerking te zoeken en te organiseren tussen kunstenaars, landschapsarchitecten, onderzoekers, gebruikers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden.

Under the Tower

In 2018 vormen kerken het decor van diverse, bijzondere theatervoorstellingen. Plaatselijke kunstenaars werken voornamelijk samen met bewoners die verhalen vertellen. Under the Tower betrekt omwonenden van de kerk door hun verhalen in de aanloop van CH2018 te verzamelen. De locatie voor de slotvoorstelling staat vast, dit vindt plaats in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. De locaties voor andere voorstellingen zijn nog niet bekend, dit kan door heel Friesland zijn. Een team topontwerpers gaan de voorstellingen vormgeven met de nieuwste technieken die verder gaan dan de klassieke theatervoorstelling.

Spring Fever

Bij Spring Fever komen twee projecten samen: Silence of the Bees en Kening fan͛ e Greide. Deze projecten gaan over de afname van biodiversiteit in de wereld. Waar Silence of the Bees strijdt om de positie van de bij, doet Kening fan͛e Greide dat voor weidevogels. In het bijzonder gaat het dan om de grutto. Dit verlies van biodiversiteit is een Europees vraagstuk, maar in Malta en Nederland wordt het verlies het sterkst gevoeld. Landschappen en cultuur verarmen. Een reizend festival met nationale en internationale muzikanten brengt een ode aan de bij en de grutto die zoveel bijdraagt aan biodiversiteit. Het festival volgt de route van de trektocht van de Grutto.

In 2018 zoemt het in heel Friesland van de bijenactiviteiten. Botanische Tuin De Kruidhof in Buitenpost is partner in dit project en de programmering van de tuin staat in 2018 dan ook bol van de bijenactiviteiten. Kunst, lezingen, rondleidingen, workshops, bijvriendelijk tuinieren en meer. En natuurlijk kun je hier heel veel informatie krijgen over het belang van de bijen en het voorkomen van bijensterfte.

Op de website van Culturele Hoofdstad 2018 staat meer informatie.