Staten en Stinzen waren vroeger het symbool van de rijkdom van Fryslân. Veel van de prachtige gebouwen zijn verloren gegaan. Een aantal Staten en Stinzen is blijven bestaan.

Zo ook De Schierstins in Feanwâlden. Dit is nog de enige overgebleven Middeleeuwse Stins (Torenkasteel) van Noord Nederland. De Schierstins is omstreeks 1300 gebouwd en genoemd naar de latere bewoners: de ‘schiere’ (in het grijs geklede) monniken van het nabijgelegen grote Klooster Klaarkamp bij Rinsumageast. Het monumentale gebouw is tegenwoordig een cultuur en historisch centrum met kunst- en historische exposities, concerten en lezingen.

Staten en stinzen in Noordoost Friesland

Vele andere Staten en Stinzen liggen verborgen in mooie parken of zijn omringd door historische tuinen waar sporen van het werk van architecten Vlaskamp en Roodbaard nog zichtbaar zijn:

  • Vijversburg met een natuur- en cultuurpark in Tytsjerk. Park er om heen toegankelijk voor publiek (entree)
  • Fogelsanghstate in Veenklooster. Gebouw open voor publiek (entree)
  • Stania State in Oentsjerk. Hoofdgebouw niet te bezichtigen, wel is ernaast een brasserie, tuinzaal en terras. Park vrij toegankelijk
  • De Klinze in Aldtsjerk. ‘Proefslaaplandgoed’ en Grand Cafe (weekends geopend). Park vrij toegankelijk
  • It Lytse Slot in Veenklooster. Gebouw open voor publiek (entree)
  • Rinsmastate in Driezum. Hoofdgebouw niet te bezichtigen. Tuin en park vrij toegankelijk

In heel Friesland staan nog meer prachtige Staten en Stinzen. Kijk op deze website voor het overzicht.

stania_state_oentsjerk_friesland