Ga naar inhoud
MAP

Kastelen fietsroute in Noord Friesland

(70,0 km)

Verwacht geen kastelen met grote torens in Friesland... Maar: tijdens je fietstocht door het noorden van de provincie, kom je wel prachtige historische huizen en landgoederen met schitterend aangelegde tuinen tegen, de zogenaamde 'staten en stinzen'.

In de middeleeuwen werden er bewoonbare en verdedigbare stenen torens met dikke muren op de Friese terpen gebouwd. Van deze stinzen resteert er nog slechts één: de Schierstins in Feanwâlden. Vele anderen zijn afgebroken of hebben zich juist doorontwikkeld tot luxe woonhuizen, ze worden ‘staten’ genoemd. Er bestaan nog ongeveer zestig exemplaren, waarvan de meeste in het noorden van Friesland te vinden zijn. 

Tijdens deze fietsroute kom je langs maar liefst zeven prachtige staten, te weten: Vijversburg, de Uniastate, het Popta Slot, de Dekemastate, de Martenastate, de Staniastate en De Klinze. Je begint en einidigt je fietstocht op de parkeerplaats van het prachtige Park Vijversburg. …

Verwacht geen kastelen met grote torens in Friesland... Maar: tijdens je fietstocht door het noorden van de provincie, kom je wel prachtige historische huizen en landgoederen met schitterend aangelegde tuinen tegen, de zogenaamde 'staten en stinzen'.

In de middeleeuwen werden er bewoonbare en verdedigbare stenen torens met dikke muren op de Friese terpen gebouwd. Van deze stinzen resteert er nog slechts één: de Schierstins in Feanwâlden. Vele anderen zijn afgebroken of hebben zich juist doorontwikkeld tot luxe woonhuizen, ze worden ‘staten’ genoemd. Er bestaan nog ongeveer zestig exemplaren, waarvan de meeste in het noorden van Friesland te vinden zijn. 

Tijdens deze fietsroute kom je langs maar liefst zeven prachtige staten, te weten: Vijversburg, de Uniastate, het Popta Slot, de Dekemastate, de Martenastate, de Staniastate en De Klinze. Je begint en einidigt je fietstocht op de parkeerplaats van het prachtige Park Vijversburg. 

Trek minimaal een hele dag uit voor deze route, want 70 kilometer fietsen en 7 staten bewonderen, is geen sinecure. Geniet van adellijk Friesland!

Wil je ook de kastelen in het centrum van Leeuwarden bekijken? Plak er dan zeker nog een dag aan vast om deze wandelroute door de Friese hoofdstad af te leggen.

Dit ga je zien

1

Park Vijversburg

Park Vijversburg
Swarteweisein 2
9255 JB Tytsjerk
48
49
74
50
51
43
05
37
70
68
95
94
02
06
07
27
56
87
20
2

Uniastate Bears

Uniastate Bears
Tsjerkepaad 3
9025 BM Bears FR
70
60
22
59
39
77
3

Poptaslot of Heringastate

Poptaslot of Heringastate
Slotleane 1
9034 HM Marsum
Poptaslot voortuin
76
61
65
66
23
4

Dekema State

Dekema State
Dekemawei 5
9057 LC Jelsum
01
22
04
36
35
30
29
39
5

Stania State

Stania State
Rengersweg 98 b
9062 EJ Oentsjerk
37
6

Landgoed De Klinze

Landgoed De Klinze
van Sminiaweg 36
9064 KC Aldtsjerk
38
42
41
43
44
45
46
48
7

Park Vijversburg

Park Vijversburg
Swarteweisein 2
9255 JB Tytsjerk

Beschrijving

1

Park Vijversburg

Park Vijversburg
Swarteweisein 2
9255 JB Tytsjerk

Parkeer je auto gratis op de parkeerplaats van Park Vijversburg in Tytsjerk. 

Van hieruit volg je de fietsknooppunten door natuurgebied De Grote Wielen richting Leeuwarden.

Via de dorpjes Hempens, Swichem en Weidum kom je terecht in Bears, waar een luchtspiegeling en de oude toegangspoort van de Uniastate wacht.

Dan door naar Jellum, Boksum en Deinum om in Marsum uit te komen, waar je het Popta Slot kunt bezichtigen.

Vervolgens terug naar Leeuwarden om in noordelijke richting door te stomen naar de Dekema State in Jelsum en de Martenastate in Koarnjum (hiervoor moet je een stukje van de route afwijken).

Dan met het veerpontje oversteken naar Wyns (check tevoren de vaartijden van de pont!), en van daaruit door naar Oentsjerk (Stania State), Aldstjerk (De Klinze), Munein en Ryptsjerk om uiteindelijk weer in Tytsjerk uit te komen.    

7

Park Vijversburg

Park Vijversburg
Swarteweisein 2
9255 JB Tytsjerk
 • 48
 • 49
 • 74
 • 50
 • 51
 • 43
 • 05
 • 37
 • 70
 • 68
 • 95
 • 94
 • 02
 • 06
 • 07
 • 27
 • 56
 • 87
 • 20
 • 70
 • 60
 • 22
 • 59
 • 39
 • 77
 • 76
 • 61
 • 65
 • 66
 • 23
 • 01
 • 22
 • 04
 • 36
 • 35
 • 30
 • 29
 • 39
 • 37
 • 38
 • 42
 • 41
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 48