In geval van nood kunt u de volgende nummers bellen:

  • Alarmnummer: 112
  • Politie Friesland: 0900 8844
  • Dokterswacht: 0900 1127112