Volgens een oud verhaal is de naam Trynwâlden afgeleid van een rijke vrouw: Tryntsje. Zij had zeven zonen: Alde, Oene, Reade, Wynse, Gyke, Rypke en Tyte, en zeven boerderijen. Na haar dood erfde elke zoon een boerderij. Zo ontstonden in de Trynwâlden de dorpen Aldtsjerk, Oentsjerk, Readtsjerk, Wyns, Gytsjerk, Ryptsjerk en Tytsjerk. Oentsjerk ligt in het Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden en is omgeven door kleinschalige natuurgebieden waar prachtige men- en ruiterpaden doorheen lopen. Oentsjerk en paarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zijn diverse paardensportverenigingen actief en bij het praktijkcentrum vinden allerlei activiteiten plaats op het gebied van de paardensport, -houderij, -verzorging en -fokkerij. Oud instructeur Piet de Boer verwierf grote bekendheid met het mennen van langspannen. In 1995 overtrof hij het eerder op zijn naam staande wereldrecord met een aanspanning van 40 Friese paarden. De routebeschrijving en dichtstbijzijnde maneges vind je hier.

Download de Trynwâldenroute hier.