Ooit een heikikker gehoord of de geur van het struikgewas gagel geroken? Het kan in het Bûtenfjild, het 319 hectare grote natuurgebied dat ingesloten ligt tussen de zandruggen van de Trynwâlden. Het Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlande petgaten, broekbossen. Maar ook open waterplassen, uitgestrekte riet- en ruigtevelden en een stroomdal van een oud riviertje. Al deze verschillende landschapstypen leveren veel bijzondere dier- en plantensoorten op.

De route: keuze uit vier

Er liggen in het Bûtenfjild drie wandelroutes die het gehele jaar zijn opengesteld. De rondgaande wandelroute op de Sippen-Finnen is alleen met de boot bereikbaar en buiten het broedseizoen (15 juli en 15 maart) vrij toegankelijk. Kijk voor alle routes op deze website.

Bezienswaardigheden

In de voorlaatste ijstijd – 150.000 tot 100.000 jaar geleden – kwam er met de gletsjers gesteente mee uit Scandinavische streken. Daardoor ontstonden stroomdalen. De Bouwepet is een stroomdal dat dwars door het agrarische land van het Bûtenfjild loopt. Het verbindt de Grutte Wielen bij Leeuwarden met het Bûtenfjild. Dat hier zoveel zwerfkeien te vinden zijn, heeft te maken met de tijd waarin het stroomdal is ontstaan.