Echte vogelspotters weten het natuurlijk allang: Friesland is een paradijs voor vogels. Zangvogels, weidevogels, trekvogels, de zeearend en de kievit; je spot ze hier allemaal. In Noordoost Friesland zijn veel mooie plekken waar je goed vogels kunt spotten. Het hangt van het jaargetijde af wat voor vogels je tegen kunt komen, maar dát je vogels gaat spotten is een feit. Wij zetten een aantal goede vogelspotlocaties voor je op een rij.

Ganzentrek in Nationaal Park Lauwersmeer

Rondom Lauwersoog vind je verschillende vogelspotlocaties. Nationaal Park Lauwersmeer is het leefgebied van grote getale trekvogels. Met name verschillende soorten ganzen kom je hier veel tegen. Tienduizenden ganzen bevolken ’s winters de weilanden, kwelders en de zeedijk. Vanuit hun broedgebieden in Scandinavië, Groenland en Rusland komen ze in het najaar naar het Lauwersmeergebied om te overwinteren. Vooral rondom Anjum zie je de ganzen overal. Als je geluk hebt spot je hier de zeldzame roodhalsgans.

In Nationaal Park Lauwersmeer zijn meerdere vogelkijkhutten en uitkijkpunten, zoals in het Jaap Deensgat en bij Ezumakeeg. In het Activiteitencentrum De Bosschuur kun je gratis een vogelkijkkaart en een vogelstreeplijst Nationaal Park Lauwersmeer halen. Welke vogelsoorten streep jij van je lijst af?

Spot de zeearend in Nationaal Park De Alde Feanen

Als je de zeearend wilt zien dan moet je naar eerder genoemd Nationaal Park Lauwersmeer, of Nationaal Park De Alde Feanen. Al enkele jaren op rij broeden in deze natuurgebieden zeearenden. Deze imposante roofvogels kunnen een spanwijdte bereiken van maar liefst 2,5 meter! It Fryske Gea volgde in 2018 een zeearendnest met een webcam, maar de natuur laat zich niet regisseren; haviken namen plaats in het nest en de zeearend moest van een afstandje gevolgd worden. 

In Nationaal Park De Alde Feanen komen nog veel meer vogelsoorten voor, waaronder de aalscholver, de roerdomp en de ooievaar.

Weidevogels in de Surhuizumermieden

Weidevogels hebben het momenteel niet gemakkelijk. Hun leefgebied staat erg onder druk. Verschillende partijen maken zich hard voor de weidevogelstand, onder andere in de Surhuizumermieden. Als vogelspotter kun je natuurlijk ook je steentje bijdragen aan het welzijn van de vogels, hoe klein dat steentje ook mag zijn. De regels zijn in principe simpel: betreed geen vogelbroedgebieden, houd het broedseizoen in ere en laat behalve je voetstappen niets achter. En misschien nog wel de belangrijkste regel: niet alles hoeft te wijken voor die ene mooie foto. Maar dat zul je als echte vogelliefhebber natuurlijk vanzelfsprekend vinden. In de Surhuizumermieden vind je aan de Heawei een vogeluitkijkpunt. Voorkomende soorten zijn hier onder andere de grutto, ook wel de ‘Koning van het grasland’ genoemd, de kievit en de kemphaan.

Vogelkijkhut Oogvliet bij Wânswert

Deze vogelkijkhut staat niet in een heel populair vogelaarsgebied, en daardoor kan het zijn dat het er een stuk rustiger is dan bijvoorbeeld in het Lauwersmeergebied. Vanuit vogelkijkhut Oogvliet heb je een goed zicht over een gebied met open grasland, rietkragen en vaarten. Hier zijn met name ganzen, watervogels en weidevogels te zien.

Vogels kijken op het Wad

In oktober 2018 kwam de natuurfilm van Ruben Smit over het Wad uit. Als je deze film gezien hebt dan weet je wat voor prachtige, adembenemende natuur hier te vinden is. Onder andere bij Holwerd heb je een vogelkijkhut van waaruit je over de kwelders kunt kijken. De Kees Weverswadpost ligt in de kwelder, op de plek waar de lage kwelder overgaat in de zee. Bij hoogwater komt de Waddenzee tot aan de dijk. Hier is de kijkhut half ingegraven. Wil je slechtvalken spotten in het Waddengebied? Ga dan naar de het uitkijkplateau in het natuurgebied Noard-Fryslân Bûtendyks.

Vogels spotten rondom het Burgumermeer

Het Burgumermeer is niet een hele bekende vogelspotlocatie, maar toch zijn er verschillende uitkijkheuvels en een uitkijktoren te vinden. Het Burgumer Mar is een zoetwatermeer, met brede riet- en moeraslanden. Vogels die je er treft zijn onder andere de grote zilverreiger, de roerdomp en de baardman. Tijdens de trek heb je hier kans op het spotten van de zwarte stern, de visarend en de dwergmeeuw.

Naast de genoemde vogelspotlocaties zijn er nog veel meer locaties waar vogelliefhebbers fluitend naartoe kunnen gaan. Zo hebben we de Ryptsjerksterpolder (waar je ’s winters vaak al na enkele nachten vorst kunt schaatsen) nog niet eens genoemd! Ook in It Bûtefjild vind je nog een vogelkijkhut in het Ottema Wiersmareservaat en bij natuurgebied De Leijen bij Rottevalle is er een uitzichtpunt waar je onder andere klapeksters en de bruine kiekendief kunt zien. Nieuwsgierig naar alle locaties van vogelkijkhutten en uitzichtpunten? Die zijn te vinden op Vogelkijkhut.nl.

Blog door Johanna Kommerie

Johanna is tekstschrijver en inwoonster van Noordoost Friesland. Reizen is een van haar grootste hobby’s, maar ze is ook gek op de provincie waar ze woont. Ze heeft een passie voor het water, de bossen, de Fryske Wâlden, de elf steden en de Waddeneilanden, maar ook met name de mensen die deze provincie kleur geven. 
Foto’s: Marcel van Kammen

Comments

Meer nieuws

Dag van het wad: 29 en 30 juni 2019

17 juni 2019

Tien jaar geleden ontving de Waddenzee de UNESCO Werelderfgoed-status. Op 29 en 30 juni 2019 wordt…

Lees meer
Evenementen

Henk Angenent speelt rol in Salomon – Het Kollumer Oproer

17 juni 2019

KOLLUM— De winnaar van de Elfstedentocht 1997, Henk Angenent, gaat meespelen in muziektheater Salomon – Het…

Lees meer
Evenementen

Nieuwsoverzicht