Direkt zum Hauptinhalt

Openbare lagere school

Hurdegaryp

Een van de vele locaties in Hurdegaryp met een historisch verhaal

Hier schon mal ein Vorgeschmack

In 1835 wordt begonnen met de bouw van de nieuwe school met een predikantskamer ten behoeve van de Nederduitsch Hervormde Kerk te Hurdegaryp. De school krijgt 21 banken en lessenaars. Aannemer Sytse Alberts van der Werf, timmerman te Feanwâldsterwâl, bouwt de school voor ƒ 1.200.

In 1868 wordt de school voor ongeveer ƒ 2.800 vernieuwd en vergroot door de plaatselijke timmerman Berend de Leeuw. Het betreft hoofdzakelijk een vergroting van het gebouw in zuidelijke richting.

In augustus 1869 volgt grotendeels de afbraak en vervolgens de herbouw van de bijbehorende onderwijzerswoning. De herbouw, aan de Rijksstraatweg, wordt in 1870-1871 voor ƒ 1.099 uitgevoerd door aannemer H.E. Veenstra. De woning staat links op de voorgrond van bovenstaande foto.

De gemeente Tytsjerksteradiel krijgt omstreeks 1873 de school in erfpacht van de Nederlands Hervormde Kerk te Hurdegaryp. Dit om het openbaar onderwijs te stimuleren. In 1884 vindt verbouw en vergroting van de school plaats. De bestaande oost muur wordt afgebroken en het gebouw wordt voorzien van twee voorportalen. Aannemer is Roelof de Jong te Oentsjerk. Kosten ƒ 2.297.

Daarna wordt in plaats van de kerk, de gemeente Tytsjerksteradiel eigenaar van de school en onderwijzerswoning. Op 15 januari 1921 telt de school nog 101 leerlingen maar in 1922 wordt hij gesloten door de opening van de nieuwe, die ongeveer ƒ 40.000 heeft gekost.

De school uit 1922 wordt op 9 mei 1966 vervangen door de opening van weer een nieuwe school. Aan de Bodaanstraat wordt De Winninghe in gebruik genomen. Een vijfklassige lagere school. De school komt nog maar enkele leerlingen te kort voor een zesde leerkracht. Als die komt, zal de school moeten worden uitgebreid met een zesde lokaal. De school had dit lokaal graag gewild direct gewild. Het zou ook veel goedkoper zijn geweest. In 1968 wordt de school alsnog met een lokaal uitgebreid.

In 1976 wordt er een tweede openbare basis- annex kleuterschool aan de Fûgelweide geopend. Die krijgt de naam De Fûgelflecht. Die beide scholen worden echter eind 2010 afgebroken i.v.m. het onderbrengen van al het basisonderwijs in kindcentrum It Boulân. Op het schoolterrein staan nu eengezinswoningen.

Juf Jantje Bosgra en meester Gerrit Zijlstra*) zijn wel aanwezig bij de opening van De Winninghe maar ze zullen geen les meer in het schoolgebouw geven. Meester Zijlstra is vanaf 1 april 1934 hoofd van de oude school geweest. Zijn afscheid valt samen met de opening van de nieuwe school. 29 april was zijn laatste schooldag nadat hij op 6 april 65 jaar is geworden.

Juf Bosgra heeft het onderwijs aan de oude school gediend van 1 maart 1927 tot 30 november 1965. Voor haar is er in die school op 30 november 1965 een sober afscheid van de kinderen geweest. Om gezondheidsredenen verliet zij het onderwijs met vervroegd pensioen. Velen zullen zich haar strenge optreden nog herinneren. Reprimandes gingen veelal gepaard met een stevig knijpen in arm of oor.

Het oude schoolgebouw krijgt vanaf mei 1966 onder de naam De Wissel diverse functies. Onder andere buurthuis annex jeugdsoos en peuterspeelplaats. Van 1 december 2013 tot de afbraak in 2016, is er een kringloopwinkel in gevestigd.

Naast een lagere school kende Hurdegaryp al sinds 1871 een Bewaarschool. Deze stond ± 50 meter naast de lagere school waar nu ongeveer De Hof staat. In 1960 werd de Bewaarschool vervangen door de nieuwe openbare kleuterschool De Springplank, aan de Bodaanstraat.

Op deze plaats bevindt zich nu het appartementencomplex It Pompeblêd.

Al het basisonderwijs in Hurdegaryp is sinds oktober 2010, zij het nog gescheiden in openbaar en bijzonder onderwijs, gehuisvest in kindcentrum It Boulân.

Afstand tot jouw locatie:

Hier finden Sie Openbare lagere school

Van Weerden Poelmanstraat 2
9254 CS Hurdegaryp
Route planen

vanaf jouw locatie

Zeige Suchergebnisse