Direkt zum Hauptinhalt
Karte

Van station naar station: Hurdegaryp - Wyns - Leeuwarden

(23.8 km)

De route van station naar station is een bonusroute van de Doarpskuierkes Tytsjerksteradiel. Deze route is alleen te wandelen als het pontje De Wynzer Oerset vaart. Kijk voor de vaartijden op de website www.dewinze.nl/pont/ De route is in totaal 24 kilometer lang.

Bijzonder tijdens de route:

 • Natuurgebied Bûtefjild
 • Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden
 • Pontje over de Ee

Weetje: Wandel vanaf het treinstation naar knooppunt 31. Volg vervolgens de knooppunten 49, 25, 43, 34, 45 en 87. Deze route loopt door het Bûtefjild, een landbouw en natuurgebied, naar Gytsjerk. Gytsjerk ligt op hoger gelegen gronden in het zogenaamde nationale landschap De Noardlike Fryske Wâlden. Kenmerkend voor dit landschap zijn de boomsingels met op hoger gelegen gronden vaak eiken en oplager gelegen gronden elzensingels. Lees meer op www.noardlikefryskewalden.nl

Das wirst du sehen

Startpunkt: Zomerweg
9255 Tytsjerk
15
1

Treinstation Hurdegaryp

Het startpunt van verschillende wandel- en fietsroutes is het treinstation in Hurdegaryp.  Het station werd geopend in 1866 en ligt aan de spoorlijn Leeuwarden – Groningen. Het stationsgebouw dateert...

Treinstation Hurdegaryp
31
49
25
43
34
34
45
87
27
2

Gytsjerk

Gytsjerk lag oorspronkelijk westelijker dan het in de twintigste eeuw is gelegen. Het centrum van het dorp lag rond de Martinuskerk uit de 12e eeuw. De plaatsnaam verwijst mogelijk naar de oprichter...

Gytsjerk
59
75
3

Wyns

Wyns is een klein dorp ten noorden van Leeuwarden, aan de oostelijke oever van de Dokkumer Ee. Het dorp telde in 2021 230 inwoners. Ook Bartlehiem en het buurtschap Tergracht vallen deels onder Wyns. In...

Wyns
52
57
98
95
94
31
38
39
06
67
Endpunkt: 8911 AE Leeuwarden
 • 15
 • 31
 • 49
 • 25
 • 43
 • 34
 • 34
 • 45
 • 87
 • 27
 • 59
 • 75
 • 52
 • 57
 • 98
 • 95
 • 94
 • 31
 • 38
 • 39
 • 06
 • 67