Direkt zum Hauptinhalt
Karte

Burgum: historie en natuur

(10.9 km)

Vanuit Burgum gaat de route langs de rand van het coulissenlandschap naar het open weidelandschap om daarna bij de historische klinkers langs weer in het centrum uit te komen.

De route 'Burgum: historie en natuur'  - onderdeel van de Doarpskuierkes Tytsjerksteradiel - is in totaal 11 kilometer lang. 

Bijzonder tijdens deze route:

 • De Poppestien
 • Oudste boerderij van Burgum
 • Natuurgebied Hurdegarypsterwarren
 • Pingoruïnes

Weetje: Parkeren kan vlakbij het centrum van Burgum. Vandaar gaat de route naar knooppunt 58 en verder naar knooppunt 41. In de route zijn veel oude wegen opgenomen zoals de Nieuwstad, Kerklaan, Trambaan en Langelaan.

Das wirst du sehen

Startpunkt: Schoolstraat 82
9251 ED Burgum
58
1

Poppestien

Aan de Hillamaweg ligt de poppestien, een grote zwerfkei die tijdens één van de ijstijden hier terecht is gekomen. Eeuwenlang vertelde men in een groot deel van Fryslân aan kinderen dat baby’s (poppen)...

Poppestien
41
36
2

Langelaan

Het Friese woudenlandschap wordt gekenmerkt door lange smalle percelen, ooit veroverd op het veenmoeras, die worden begrensd door elzensingels. Daartussen liggen verspreid dobben, plassen water die...

Langelaan
88
3

Pingo's

In dit gebiedje liggen drie pingo’s. Eigenlijk is de juiste benaming pingoruïnes. Het zijn overblijfselen uit de ijstijd toen bevroren grondwater de bodem omhoog drukte. Daardoor ontstond een heuvel....

Pingo's
4

Brasserie Om de dobben

Brasserie Om de dobben bevindt zich in het bijzondere coulisselandschap van natuurgebied de Hurdegarypsterwarren dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden.

Brasserie Om de dobben
47
37
5

Poepekrús

In de berm langs de Zomerweg staat het Poepekrús. Dit kruis herinnert aan de tragische dood van een Duitse “Poep” op deze plek. Het woord stamt af van het Duitse “Bube”, verbasterd tot “Poep” en verwijst...

Poepekrús
35
42
49
6

Observeum

Besuchen Sie die Sternwarte und lassen Sie sich von den Wundern des Universums inspirieren, oder sehen Sie, wie die Menschen in der mittleren Steinzeit lebten.

Observeum planetarium
7

Kruiskerk Burgum

De Hervormde kerk van Burgum is in de 13e eeuw door de Reguliere Kanunniken in gebruik genomen als abdijkkerk. De romanogotische parochiekerk hoorde bij het naastgelegen Bergklooster.

Kruiskerk Burgum Kruiskerk Burgum
53
8

Glinstra State

Mr. A.E. Ferf liet deze state in 1855 bouwen en gaf daaraan de naam Philalaetheai; vriend van de waarheid. De latere eigenaar gaf de state de naam Glinstra State. De naam Philalaetheai is terug te vinden...

Glinstra State
9

Restaurant De Pleats

Ook in de winter welkom!

Restaurant De Pleats
Endpunkt: Schoolstraat 82
9251 ED Burgum
 • 58
 • 41
 • 36
 • 88
 • 47
 • 37
 • 35
 • 42
 • 49
 • 53