Direkt zum Hauptinhalt
Karte

Boswachterspad Kollumeroord

(10.0 km)

Deze wandelroute is geselecteerd door de boswachter van Staatsbosbeheer.

Het startpunt van de wandelroute is de parkeerplaats aan de Kwelderweg in Kollumerpomp. Een heerlijke wandeling langs de randen van het Lauwersmeer bij de Kollumerwaard. Ooit voeren hier vissers met hun garnalenkotters, nu lopen er Schotse hooglanders en konikpaarden. Wie weet spot jij ze?

Op de uitzichtheuvel bij het Zomerhuisbos vind je een van de mooiste uitzichten van het gebied. Je ziet het Dokkerumerdiep door het landschap kronkelen en kijkt uit over de Blikplaat en het Sennerplaat, waar de zeearend zijn nest bewoond en de otterpopulatie huist.

Wandel langs de kiekendief of baardman in het riet en ontdek de grote bonte specht of wielewaal in het bos. In het voorjaar klinkt het hoempende geluid van de roerdomp in de uitgestrekte rietvelden.

Let op: De r…

Deze wandelroute is geselecteerd door de boswachter van Staatsbosbeheer.

Het startpunt van de wandelroute is de parkeerplaats aan de Kwelderweg in Kollumerpomp. Een heerlijke wandeling langs de randen van het Lauwersmeer bij de Kollumerwaard. Ooit voeren hier vissers met hun garnalenkotters, nu lopen er Schotse hooglanders en konikpaarden. Wie weet spot jij ze?

Op de uitzichtheuvel bij het Zomerhuisbos vind je een van de mooiste uitzichten van het gebied. Je ziet het Dokkerumerdiep door het landschap kronkelen en kijkt uit over de Blikplaat en het Sennerplaat, waar de zeearend zijn nest bewoond en de otterpopulatie huist.

Wandel langs de kiekendief of baardman in het riet en ontdek de grote bonte specht of wielewaal in het bos. In het voorjaar klinkt het hoempende geluid van de roerdomp in de uitgestrekte rietvelden.

Let op: De route gaat over een onverhard pad en kan in de winter slecht begaanbaar zijn door natte omstandigheden. Stevige schoenen zijn aan te raden. Honden zijn niet toegestaan.

Download hier de volledige route.

Das wirst du sehen

Startpunkt: Parkeerplaats
Kwelderweg
9293 MJ Tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp
34
1

Aussichtsturm de Reiddomp

Am Rande des Diepsterbos finden Sie den Aussichtsturm De Reiddomp. Dieser Turm steht halb im Wald, er gibt einen besonderen Blick auf die Höhe in den Baumwipfeln.

Aussichtsturm de Reiddomp
2

Lauwersmeer - Zomerhuisbos - Uitzichtplateau

Rietlanden aan de zuidzijde van het Lauwersmeer.

Lauwersmeer - Zomerhuisbos - Uitzichtplateau
18
Endpunkt: Parkeerplaats
Kwelderweg
9293 MJ Tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp

Beschreibung

Startpunkt: Parkeerplaats
Kwelderweg
9293 MJ Tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp

De route begint bij de parkeerplaats. Loop via het betonpad naar het fietspad (wandelknooppunt 18), sla rechtsaf
en volg het fietspad tot je bij wandel- knooppunt 46 bent. Ga hier linksaf, door het toegangshek. De komende 3,5 km volg je de bewegwijzering van het wandelknooppuntsysteem tot knoop- punt 39.

Vanwege het open karakter is het Lauwersmeer aantrekkelijk voor allerlei soorten vogels. Daarom is het gebied
in 2003 aangewezen als nationaal park. Het gebied verruigt echter: struiken en bomen rukken steeds verder op. Dit gaat ten koste van het ondiepe, open water, de slikkige oevers, de grazige vlakten en de uitgestrekte rietvelden. Om de verruiging tegen te gaan, heeft Staatsbosbeheer besloten grote grazers in te zetten. Momenteel grazen er in de Kollumerwaard 280 Schotse hooglan- ders en 40 konikpaarden.

Vanaf de uitzichtheuvel aan de rand van het Zomerhuisbos heb je zicht op het Dokkumerdiep, de Blikplaat en de Sennerplaat. Hier heb je het beste zicht op het zeearendenpaar dat sinds 2009 de Sennerplaat in Lauwersmeer kiest als woonplek. Dat betekent dat het beheer voldoende ruimte, rust en voedsel oplevert voor grote roofvogels. Een zeearendenpaar blijft zijn leven lang bij elkaar.

Na de uitkijkheuvel vervolg je de route tot je bij een parkeerterrein uitkomt. Hier bevindt zich knooppunt 39. Loop verder in de richting van knooppunt 42 en de blauwe paaltjesroute het Diep- sterbos in.

Het Zomerhuis- en het Diepsterbos be- staan voornamelijk uit populier, abeel, esdoorns, els en wilg 3. Het biedt verschillende bosvogels, zoals de grote bonte specht en de zomertortel, een goede broedplaats. Tijdens de vogeltrek biedt het bos onderdak aan zangvogels als het goudhaantje en de matkop.

Blijf de knooppuntroute volgen het bos uit, een kade over tot een T-steiger. Volg het pad langs het water (Dokummer- diep), tot je uitkomt bij een haventje. Ga hier linksaf. Even verderop bij een wegwijzer gaat de knooppuntroute naar rechts. Wij volgen echter het pad rechtdoor, in de richting van natuurkam- peerterrein De Pomp. Dit pad uitlopen en op het einde (t- splitsing) bij weer een wegwijzer naar links, in de richting van kampeerterrein De Pomp. Dit pad 400 meter volgen, tot je terug op het pad van de blauwe route en de wandel- knooppunten bent. Loop terug naar het parkeerterrein en het daar aanwezige knooppunt 39.

Vervolg je route in de richting van knooppunt 34.

Je wandelt langs uitgestrekte rietvelden. Deze zijn favoriet bij moerasvogels. In het voorjaar klinkt hier het mysteri- euze ‘gehoemp’ van de roerdomp. Net een misthoorn. En boven het riet zweeft vaak de bruine kiekendief op zoek naar zijn prooi.

Bij knooppunt 34 verlaten we het gebied en zijn we weer terug op het fiets- pad. Volg het fietspad circa 100 meter tot knooppunt 18. Je bent nu terug bij het startpunt van de route.

Endpunkt: Parkeerplaats
Kwelderweg
9293 MJ Tussen Dokkumer Nieuwe Zijlen en Zoutkamp
  • 34
  • 18