Skip to main content

Cultuurhistorisch ommetje in en rond Garyp

(7.7 km)

Een cultuurhistorische wandeling door Garyp met haar karakteristieke gebouwen in het dorp.

De route 'Cultuurhistorisch ommetje in en rond Garyp'  - onderdeel van de Doarpskuierkes Tytsjerksteradiel - is in totaal 7,5 kilometer lang. 

Bijzonder tijdens deze wandeling:

  • Twee verschillende landschappen: open veenweidelandschap en De Noardlike Fryske Wâlden
  • Tientallen karakteristieke panden
  • Weidevogels spotten

Weetje: langs de Greatte Buorren staan bordjes met beschrijvingen van een aantal panden. Deze panden maken deel uit van een cultuurhistorische wandelroute uit 2006 langs karakterstieke panden in het dorp.

Sights on this route

Starting point: Greate Buorren 40
9263 PN Garyp
37
1

Greate Buorren

De Greate Buorren is een straat met meer dan 20 karakteristieke en beeldbepalende panden. Let maar eens op de woningen met de huisnummers 10, 14, 39, 55, 56, de wagenmakerij op nr. 63 en de stelpboerderij...

14
35
2

Heidegebied Sumar

Ten zuiden van de voetbalvelden kun je aan de Joute van der Meerweg in augustus/september genieten van de bloei van het enige kleine bewaard gebleven stukje heide in Tytsjerksteradiel.

3

Zonnepark Garyp

Dit zonnepark is een initiatief van de inwoners van Garyp en in beheer van Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG). Hier zijn 27.000 zonnepanelen geplaatst op een voormalige grofvuilstort. Het zonnepark levert...

68
33
57
48
4

Voormalig zuivelfabriek Garyp

Op nr. 7 bevindt zich de voormalige directeurswoning uit 1915 van de Coöperatieve stoomzuivelfabriek 'De Eendracht'. De voormalige Coöperatieve Zuivelfabriek op nr. 9 verloor zijn oorspronkelijke functie...

End point: Greate Buorren 40
9263 PN Garyp
  • 37
  • 14
  • 35
  • 68
  • 33
  • 57
  • 48