Skip to main content

Vogelkijkroute

(39.0 km)

Fraaie fietsroute langs twee meren met veel vogeluitkijkposten. Onderweg zie je met een beetje geluk een oeverzwaluw of gekraagde roodstaart. Bij de Marwei tussen kp. 70 en 74 heb je prachtig zicht op het Burgumermeer. Aan de oostkant van de route rijd je door coulissenlandschap.

De vogels broeden in een deel van dit gebied tussen 15 maart en 15 juli. Volgens de Wet Natuurbescherming hebben mensen in deze periode geen toegang tot broedgebieden. Houd daarom rekening met de natuur als je deze route fietst! Nesten en eieren zijn gedurende de hele broedperiode wettelijk beschermd, vanaf het eerste takje, tot het uitvliegen van het laatste jong.

Rond het Burgumermeer en de Leien word je getrakteerd op vele uitkijkhutten, -torens, -heuvels en -punten! Kijk voor de vogelhutten en wat je daar aan vogels kunt zien ook op: vogelkijkhut.nl.

Sights on this route

Starting point: Tsjibbe Geartsstrjitte (Knooppunt 62)
9251 BR Burgum
62
54
1

Burgum - Soestpolder - Vogelkijkhut

Oeverzwaluwen & weidevogels.

2

Burgum - Soestpolder - Hege Diken - Vogelkijkhut

In het voorjaar kunt u hier genieten van het uitzicht op de oeverzwaluwwand, alwaar de oeverzwaluwen druk bezig kunnen zijn met hun nest en jongen. In de omliggende weilanden kunt u typische weidevogels...

3

Burgumer Mar - Uitkijktoren

Goede plek voor riet- en moerasvogels.

66
69
70
4

Burgumer Mar - Jistrum - De Dunen - Uitkijkheuvel

Riet- en moeraslanden.

74
5

Burgumer Mar - Hoogzand - Atsmapolder - Uitkijkheuvel

Zoetwatermeer omgeven door brede rietlanden.

75
6

Eastermar - De Achterwei - Uitkijkpunt

De Achterwei loopt langs historische akkers en is een verbinding tussen Eastemar en It Heechsân.BezoektijdGehele jaar Zomers word er nog koren verbouwd, en vanaf...

79
7

De Leijen - Uitzichtpunt Malewei

Uitzichtpunt ten noordoosten van De Leijen.

78
8

De Leijen - Bildreed - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden...

57
46
95
95
9

De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden...

10

De Leijen - De Tike - Uitkijkhut

Weidevogels en ganzen. Ondiep laagveenmeer.

94
11

De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

Ondiep meer, ontstaan door veenafgravingen.

82
83
84
27
62
End point: Burgum
 • 62
 • 54
 • 66
 • 69
 • 70
 • 74
 • 75
 • 79
 • 78
 • 57
 • 46
 • 95
 • 95
 • 94
 • 82
 • 83
 • 84
 • 27
 • 62