Skip to main content

Rondwandeling Eastrum | Ziltepad

(5.1 km)

Eastrum (Oostrum in het Nederlands) is al meer dan 5000 jaar een goede plek om te wonen. Wandel een mooie overzichtelijke ronde om deze stokoude nederzetting en geniet van stilte en vergezichten.

Je start en eindigt bij de kerk op de terp van het dorp Eastrum. Ook deze kerk is, zoals veel andere heilige bouwwerken, duidelijk oost-west georiënteerd, geïnspireerd door de zon. In het uit kloostermoppen opgetrokken gebouw vind je een sobere meditatieve ruimte in het tongewelf waar je een kaarsje kunt branden.

Buiten wacht het dorp dat op de terp rondom de kerk is opgesteld. De terpen zijn vanaf de derde eeuw voor Christus opgeworpen. Maar daarvoor was er al bewoning in Eastrum: de terreinen hier zijn aangemerkt als beschermd archeologisch monument, omdat uit er opgravingen uit de laatste fase van de trechterbekercultuur zijn gevonden.

Je wa…

Eastrum (Oostrum in het Nederlands) is al meer dan 5000 jaar een goede plek om te wonen. Wandel een mooie overzichtelijke ronde om deze stokoude nederzetting en geniet van stilte en vergezichten.

Je start en eindigt bij de kerk op de terp van het dorp Eastrum. Ook deze kerk is, zoals veel andere heilige bouwwerken, duidelijk oost-west georiënteerd, geïnspireerd door de zon. In het uit kloostermoppen opgetrokken gebouw vind je een sobere meditatieve ruimte in het tongewelf waar je een kaarsje kunt branden.

Buiten wacht het dorp dat op de terp rondom de kerk is opgesteld. De terpen zijn vanaf de derde eeuw voor Christus opgeworpen. Maar daarvoor was er al bewoning in Eastrum: de terreinen hier zijn aangemerkt als beschermd archeologisch monument, omdat uit er opgravingen uit de laatste fase van de trechterbekercultuur zijn gevonden.

Je wandelt het dorp uit in oostelijke richting en komt via de Skieppereed (het schapenpad) bij het water van het Dokkumer Grutdjip uit: en smalle zeearm die vanuit de vroegere Lauwerszee tot aan Dokkum reikte.

Vervolgens wandel je langs het water richting een hoge toren in het westen. Het is de 35 meter hoge fabriekspijp van een reeds gesloten steenfabriek, die ondanks z'n vervallen uiterlijk de status van Rijksmonument heeft verkregen. Van al het in de regio aanwezige zeeklei, werden hier honderden jaren lang bakstenen gebakken.

Als je de vroegere baksteenfabriek bereikt, ga je rechtsaf en wandel je langs de weg terug naar de kern en kerk van Eastrum.                  

Lees meer over het nieuwste pelgrimspad dat van Groningen, via Friesland naar Noord-Holland gaat lopen: het Ziltepad

Sights on this route

Starting point: Terpleane 11
9125 EE Eastrum
1

St. Nicholas Church Eastrum (Oostrum)

Near Dokkum, lies the village of Oostrum. On a partially excavated mound you will find this pretty little church with a remarkably low tower. In fact, the 13th century tower is much older than the church itself, which probably dates from the 16th century.

Oostrum Sint Nicolaaskerk
96
33
41
2

Steenbakkerij Oostrum

Een 1873 opgerichte stoom-steenfabriek, één van de vroegste goed werkende ringovens in Nederland. Met behulp van een stoommachine werden hier gladde rode strengpersstenen geproduceerd. 

Oostrum steenbakkerij
25
End point: Terpleane 11
9125 EE Eastrum

Directions

Starting point: Terpleane 11
9125 EE Eastrum

Met rug naar Sint-Nicolaaskerk Eastrum.

LA Terpleane. Einde weg aan voet terp op T-splitsing LA en vervolgens bij wandelknooppunt 96 RA Skieppereed.

Op splitsing met Sânewei rechts aanhouden, weg vervolgen. Bij 33 RA naar 41 over veldweg.

Over Wâlddyk langs Dokkumer Grutdjip. Voor het water bij 41 fietspad RA naar 25.

Pad volgen tot aan Tichelwurk.

End point: Terpleane 11
9125 EE Eastrum
  • 96
  • 33
  • 41
  • 25