Ga naar inhoud
MAP

Over ons

Stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) bestaat sinds 19 maart 2014. Op advies van Schmeink en de Bruin (2013) hebben de toenmalige zes gemeenten van Noordoost Friesland (Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Achtkarspelen, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel) eind 2013 besloten om de verantwoordelijkheid van regiomarketing voor de recreatieve sector bij de toeristische ondernemers neer te leggen. De gekozen vorm hiervoor is een overkoepelende stichting, bestaande uit toeristische samenwerkingsverbanden, platfora en netwerken.

Het doel van Stichting RMT is de regio Noordoost Friesland met al haar kwaliteiten op de kaart te zetten (marketing) en de gasten in het gebied van goede informatie voorzien (gastheerschap). Dit doen we met de positionering ‘Land in Friesland – Welkom aan het einde van de wereld’. Aanjagen, verbinden en coördineren; dat zijn de zaken die Stichting RMT oppakt. De Spinnen Liesbeth Schievink, Niels Lahuis en Sofie van Ginkel zijn hiervoor de regiocoördinatoren en voeren het, samen met ondernemers, uit.

In het najaar van 2014 heeft de achterban van Stichting RMT (400 toeristische ondernemers uit Noordoost Friesland) het plan van aanpak goedgekeurd. Toen konden we los! De stichting werkt door middel van drie speerpunten (1) lerend netwerk, (2) gastheerschap en (3) marketing. Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld a.d.h.v. de drie speerpunten. Hierin valt te lezen wat er elk jaar gaat gebeuren. 

Maak kennis met de regiocoördinatoren

Hoe is Stichting RMT ontstaan?

De samenwerking met Toerist Info Fryslân in Tytsjerksteradiel liep per 1 januari 2014 af. De Lauwerslandgemeenten besloten eind 2012 de samenwerking met VVV Lauwersland per 1 januari 2014 te beëindigen. Al langere tijd was er bij diverse ondernemers en bij de overheid behoefte aan meer afstemming en een betere samenwerking op het gebied van marketing en gastheerschap. Niet meer werken vanuit meerdere organisaties, maar één organisatie voor marketing en gastheerschap met veel zeggenschap voor de ondernemers over de koers en de uit te voeren activiteiten.

Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost is in 2013 aan onafhankelijke deskundigen gevraagd een advies voor de nieuwe organisatie op te stellen. Hanneke Schmeink en Theo de Bruin hebben van mei tot en met november 2013 in verschillende rondes met belanghebbenden gesproken over een haalbare organisatievorm in Noordoost Fryslân. Dit heeft geleid tot de stichting RMT, waarmee de gemeenten op 17 december hebben ingestemd.

Basisinfrastructuur (BIS)

Onze regio barst van de mooie initiatieven en leuke activiteiten. Ondernemers verzinnen nieuwe manieren om te genieten van Noord-Oost Friesland en bewoners en toeristen maken daar enthousiast gebruik van. Om dit recreatieve aanbod te bestendigen zetten we nu een nieuwe stap. De Basisinfrastructuur (BIS) verbindt ondernemers, stimuleert samenwerking en geeft inzicht in hoe de vakantie vierende hazen lopen.

Meer over de BIS

Handig om te weten