Ga naar inhoud
MAP
nl

Fries Woordenboek

Fries, je raakt er niet over uitgepraat. Een taal met heel diverse dialecten die zich uitstrekt van Denemarken tot in West-Friesland. “Hollanders”  breken hun tong nog wel eens over de woorden. Niet gek, zelfs in Fryslân hebben ze het over “Brekking’ om een bepaalde spreekwijze uit te drukken.

In een aantal opzichten heeft Fries wel wat weg van Engels, maar soms herken je er weer wat “Platdutsk” in. Voor je vakantie is het natuurlijk vooral leuk als je een beetje begrijpt wat ze bedoelen. Alhoewel, je maakt je meteen geliefd bij een Fries wanneer je probeert een paar woorden in zijn taal te spreken. “Flaters” ( fouten) worden je vergeven, gewoon proberen!

 

Nynke jout kursus

Wil je het hart van de Fries echt veroveren? Praat dan een woordje mee, al is het er maar één. Naast alle tips op deze pagina kun je ook meedoen met Nynke, dan heb je de basis al "in the pocket"! 

 

 

Friese instinkers

We verklappen ze niet allemaal. En wees niet bang, we hebben humor genoeg om flaters op te lossen en  meer dan gastvrij om je vooral niet "nat te laten gaan".

 

It kin net!

Die heeft zelfs de reclame gehaald. Laat duidelijk zijn: het kan niet! Dus of je nu advies vraagt over de dikte van het ijs of de hoogte van de brug; geen optie.

Oer de wei rinne

Nee, niet door de wei rennen, gewoon over de weg wandelen hier. 

In hele bôle

Was je er zo trots op dat je brood hebt leren zeggen ( Boohle), krijg je maar een halfje bij de bakker! Klopt: Heel is half, Hiel is heel. Volg je het nog?

half brood, of in het Fries: heel brea

Harkje!

Stem af op Omrop Fryslân of RVT NOF. Met vaak toegankelijke programma’s steek je snel wat op. En je krijgt iets mee van het land waar je op vakantie bent. We zijn een tikje anders en dat merk je ook in de taal. Als je goed luistert, hoor je dat we de tijd nemen en een vleugje melodie in onze taal hebben gestopt. “Genietsje fan it libben, sjoch om dy hinne; de wrald is prachtich!” is het motto. Op diverse podcastplatforms vind je ook hartstikke leuke podcastst, bijvoorbeeld Frysk Bloed, Tsjoch op!

Wy winskje do in soad moaie dagen in us Lân!