Deze fietsroute van 42,3 kilometer leidt je langs meren, vaarten, plassen, ruigten, rietlanden, moerasbossen, graslanden, struwelen en petgaten. Het zal je niet verbazen dat je op een aantal punten middels een pontje een oversteek moet maken. Zo heb je even de tijd om enkele van de ruim honderd verschillende moeras- en weidevogels, een grote variatie aan plantensoorten en twintig verschillende vissoorten  eens van dichtbij te bekijken. Leuk: op één van de pontjes geeft de schipper iedereen een dropje.

Bewegwijzering

De start is bij Bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen in Earnewâld. De route volgt het bekende knooppuntensysteem.