circle-mask

In het hart van Fryslân ligt Nationaal Park De Alde Feanen. Smalle vaarten, besloten petgaten, open meren: in dit natuurgebied is het water in alle mogelijk variëteiten aanwezig. Op het ene moment een weids uitzicht over de uitgestrekte graslanden en wuivende rietvelden, het andere moment een beschut gevoel door de sprookjesachtige moerasbossen.

Verscheidenheid aan flora en fauna

Deze enorme variatie aan landschappen zorgt voor een rijke natuur. Zo komen er in De Alde Feanen meer dan 450 verschillende soorten planten voor en broeden er ruim honderd soorten vogels. De ree, vos, boommarter en otter voelen zich hier ook prima thuis.

nationaalpark_aldefeanen_Friesland

Culturele Hoofdstad 2018: Feel the Night

Wist je dat Leeuwarden-Fryslan in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is? Nationaal Park De Alde Feanen is het decor voor het project Feel the Night. Tijdens diverse evenementen kunnen bezoekers de schoonheid van de nacht ervaren. Meer informatie via: www.feelthenight.eu.

Weten wat je allemaal kunt doen in het park? Bezoek www.np-aldefeanen.nl of http://www.itfryskegea.nl/Natuurgebied/Nationaal-Park-De-Alde-Feanen/ of bekijk hier de digitale versie van de Opstapkrant 2016 van het park. Het Reisblog Vakantaseren beschrijft 10 manieren om het park te verkennen, er zit vast iets tussen wat jij ook leuk vind.