Het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is rijk aan bomen. De elzensingels en houtwallen die de weiden omheinen geven in een doorkijk de suggestie van een bos. Er zijn prachtige boomrijke parken, vaak aangelegd door of volgens de stijl van de beroemde tuinarchitect Roodbaard. Vooral in de Trynwâlden zijn deze boomrijke parken te vinden.

Staten en Stinzen

De Roodbaardtuinen zijn vaak te vinden bij de Staten en Stinzen van vroeger. Zij waren vroeger het symbool van de rijkdom van Fryslân. In deze tuinen kunt u ’s avonds of in het weekend heerlijk wandelen. Kijk hier waar je roodbaardtuinen in Noordoost Friesland kunt vinden. Alle tuinen zijn vrij toegankelijk:

Park Vijversburg in Tytsjerk (met entree)

Park Vijversburg is het fraaie wandelpark van Tytsjerk. De invloed van roodbaard is hier zichtbaar door hoogteverschillen, typische bruggetjes en een volière met vogels. Er worden regelmatig tentoonstellingen van beeldende kunst en andere evenementen georganiseerd. De theesalon wordt momenteel verbouwd en is daarom niet geopend.

Rena Wagenaar, laatste bewoonster van de Villa Vijversburg in Bos van Ypey (1947 tot en met 1959) vertelt in de villa over haar herinneringen

Stania State in Oentsjerk

Het Friese landgoed Stania State behoort tot de mooiste van Nederland. Rondom het landgoed ligt een prachtig park, ontworpen door de tuinarchitect Lucas Roodbaard. Speelse waterpartijen, slingerpaadjes, weilanden, bosjes en fraaie lanen wisselen elkaar af. Let bij uw bezoek op één van de oudste beuken in Nederland in de voortuin van deze echte Friese ‘state’. Hier zie je ook, net als in Park Vijversburg de houten driepuntsbrug. Achter Stania State lopen mooie wandelroutes.

stania_state_oentsjerk_friesland

De Klinze in Aldtsjerk

‘Trynwalden’, het gebied rondom Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk staat bekend om het bosrijke landschap. Vroeger had de adel hier haar buitenhuizen. Landgoed De Klinze is zo’n overgebleven landhuis. Het gebouw is momenteel gesloten, maar de tuinen zijn toegankelijk. Het is bij wandelaars erg geliefd, door zijn slingerpaadjes en bruggetjes.

Fogelsanghstate in Veenklooster

Het Veenkloosterbos is omstreeks 1840 aangelegd door tuinarchitect L.D. Roodbaard. Sommige lanen en de zogenaamde Modderberg zijn zelfs van voor 1800 en maakten toen deel uit van een Franse tuin. Het bos is reuze spannend en avontuurlijk voor kinderen. De kronkelpaden, grillige vijverpartijen en het hertenkamp zijn de ingrediënten om zelf stoere ridderverhalen te bedenken. Voor fantasierijke kinderen wordt het huisje van de heremiet de geheime hut van de mysterieuze ridder en het theehuis de herberg van de ridders. De roep van de wielewaal en het gekoer van de koekoek maken de belevenis kompleet. Het buitenhuis Fogelsangstate is uit 1646 en voor publiek geopend tegen entree. Tijdens het broedseizoen (van 15 maart t/m 15 juni) is het bos niet geopend.

fogelsanghstate_veenklooster_friesland

Rinsmastate in Driezum

In het park van Rinsmastate is veel stinsenflora te vinden. Het landgoed beslaat vijftien hectare en is in bezit van een Russische ondernemer. Rinsma State was eerder van Dirk Scheringa, maar die moest het landgoed verkopen toen de DSB-bank failliet ging.

Geastmer Bosk in Risumageest

Bij het dorp Rinsumageest bevindt zich het Geastmer Bosk. Het is een relatief jong bos, aangelegd omstreeks 1970. Er kan naar hartelust worden gewandeld, met een pauze bij de twee meertjes in het bos. Tijdens uw wandeling kun je ruiters regen komen die genieten van een mooie bosrit.