Ga naar inhoud
MAP
nl

Admiraliteit

Dokkum aan zee

Een paar eeuwen geleden was er in Dokkum een levendig handelsverkeer dankzij de open verbinding met de Lauwerszee. Het is nog goed aan de kades ten oosten van de Zijl te zien, die zijn hoog en berekend op wisselende waterstanden door eb en vloed. Aan de westkant van de Zijl zijn de kades veel lager. Daar lagen de beurtschippers die met hun schepen mensen en goederen vervoerden naar de omliggende steden en dorpen. In het Grootdiep lagen regelmatig internationale schepen uit de Scandinavische landen, Noord-Duitsland en zelfs Rusland afgemeerd. In 1598 werd de Admiraliteit in Dokkum gevestigd. Zij zorgde voor de beveiliging van de scheepsvaart en de kustbescherming van de provincies Friesland en Groningen in oorlogstijd.

Dat leverde natuurlijk rijkdom en prachtige plaatjes op met flanerende rijk uitgedoste mensen. Toch was het niet alleen weelde; regelmatige branden hebben uiteindelijk ook onder andere het stadsarchief vernietigd waardoor we vooral informatie van elders en onze fantasie moeten gebruiken om bewoners uit deze tijd weer tot leven te wekken.

Door het dichtslibben van de vaarroutes werd Dokkum steeds moeilijker bereikbaar voor de grotere schepen. De Admiraliteit werd daarom nog geen vijftig jaar later naar de zeehaven van Harlingen verplaatst. Toen een ruime eeuw later de Dokkumer Nieuwe Zijlen werden gebouwd betekende dat definitief het einde van Dokkum als internationale handelsstad.

Wat er nu nog van over is

Het Admiraliteitshuis (tegenwoordig Museum Dokkum) en de scheepshelling daar tegenover zijn overblijfselen van het maritieme verleden van Admiraliteitsstad Dokkum. Een zeehavenfunctie heeft Dokkum al lang niet meer, maar nog altijd is er een prima vaarverbinding tussen Dokkum en het Lauwersmeer en kunnen boten in Dokkum aangelegd worden rond de prachtige bolwerken.

Feest

Ieder jaar vieren we in het eerste weekend van september de Admiraliteitsdagen uitbundig. Drukke boel op en rond het water met veel podia, muziek van nationale bekendheden en activiteiten. En natuurlijk heel veel bezoekers. Het is hét maritieme en muzikale festival van het noorden. Kom ook gezellig langs! Wel tijdig je verblijf boeken!

Dockum, 17 mei 1601: Uit het dagboek van Willem

"Het is het jaar 1601. Dockum heeft nog een open verbinding met de zee, en daarom heeft de Friese Admiraliteit zich 4 jaar geleden in de stad gevestigd. Groter dan wat we als de binnenstad anno nu kennen, is Dockum nog niet. Het leven speelt af zich binnen de bolwerken, die in 1581 zijn aangelegd om de stad te beschermen. Ergens op een zolderkamertje zit de tienjarige Willem uit het raam te staren…" Lees hier verder.