Ga naar inhoud
MAP
nl

Terpen en dorpen

Juist in het zo vlakke en weidse waddengebied achter de zeedijk vallen ze extra op: de terpen die een uniek "heuvellandschap" vormen. Mensen vonden het prima leven, daar achter die dijk. Al in de 6e eeuw voor Christus bleek de aanslibbing van de zee gezorgd te hebben voor een vruchtbare bodem en dat is lekker! Maar de zee was niet altijd zo vriendelijk en de bevolking kreeg er al gauw genoeg van om regelmatig de huisraad naar buiten te zien drijven. En zo is ook dit puur natuur land door mensen verrijkt. Met terpen. Waar je uiteraard de kerk in het midden vond en daaromheen de huizen. Tenminste, zo zagen veel terpen er uit. Maar er waren ook zogeheten huisterpen waar boeren een terp opwierpen voor de boerderij en wat bijgebouwen. Stoomde de zee dan weer eens op, dan werden de huizen in ieder geval gespaard.

Terp Hegebeintum

De hoogste terp van Nederland is maar liefst 8.80 mtr boven NAP. Dat lijkt natuurlijk niets wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Cauberg bij Valkenburg met haar 134 meter. Maar toch sta je de eerste keer raar te kijken naar zo'n terp die ineens als punt in de vlakte staat. En helemaal wanneer je bedenkt dat dit door mensenhanden is opgebouwd. Er is nog veel meer te vertellen over terpen, in het bezoekerscentrum van Hegebeintum kom je meer te weten. Ga gewoon eens op pad en land op deze unieke plekken! 

Rondje terpen - Waddentour

Naar schatting zijn er in het hele waddengebied nog een kleine 1200 terpen, waarvan je de één van afstand kunt zien en bij de ander bijna onmerkbaar op de terp belandt. In deze dorpjes lijkt de tijd te hebben stilgestaan. In Noordoost Friesland zijn naast Hegebeintum onder andere terpen in Anjum, Bornwird, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Holwerd, Jouswier, Metslawier, Raard, Wierum, Genum, Hallum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum, Wanswerd en Westernijkerk.

Via de route van Waddentour ontdek je per fiets of auto onder andere de beschermde terpdorpjes Ee, Holwerd, Metslawier en Paesens/Moddergat.