De route begint bij het knooppuntbord op de Kuikhorneweg ten westen van het buurtschap Kuikhorne. Vanaf dit punt wandel je naar en door Veenwouden.  Via het Ottema-wiersma reservaat wandel je naar het dorpje Roodkerk. Op dat stukje route passeer je een uitzichtspunt over het natuurgebied de Sippenfennen. Naast het informatiebord staat een uitkijktoren, die schitterend zicht biedt over het prachtige natuurgebied. Vanuit Roodkerk leidt de route je door het dorpje Molenend en bovenlangs Oudkerk, over mooie landelijke wegen naar het eindpunt in het dorp Burdaard. Birdaard/Burdaard wordt gebruikt als benaming voor het dorp dat ligt op de overgang tussen het Friese kleigebied en de Dokkumer Wouden. De betekenis van de naam zou herleid kunnen worden tot ‘de w(i)ert of terp aan de rand van het water’ (namelijk de Dokkumer Ee).

Weetjes:

  • Veenwouden bezit de enige overgebleven stinstoren in Friesland, de Schierstins.
  • Je passeert tijdens het wandelen twee states: Stania State, dat tussen Oenkerk en Oudkerk ligt, en De Klinze in Oudkerk.
  • Het natuurreservaat Ottema Wiersma is vernoemd naar de voormalige eigenaren. Het is ontstaan na de veenafgravingen. Plassen, poelen, rietvelden en natte hooilanden zijn overgebleven. De heren Ottema en Wiersma wilden dit zeldzame natuurgebied bewaren voor het nageslacht.
  • De dorpsstructuur van Roodkerk werd al in de 18e eeuw omschreven en is nu nog als zodanig te herkennen: ‘een dorpje met eene kerk zonder toren, ligend aan ’t water de Zwarte Broek en loop westwaard tot de Trynwouden in de gemeente Tietjerksteradeiel, met zyne bouwlanden, in welke zyn buurtjes Healbird, de Syewier aan de Mork en wat nader by de Weebuuren’
  • Molenend, ook wel Mûnein, was in 1953 wereldnieuws door de geboorte van een Siamese tweeling.