We beschrijven hier één van de vijftig historische wandelpaden in de omgeving die te vinden zijn www.historischepaden.nl. De wandelroutes in deze omgeving voeren deels over oude voetpaden als kerken-, jaag- en schoolpaden en in onbruik geraakte handels- en pelgrimsroutes. Gedeeltelijk lopen de wandelpaden over boerenland en door natuurgebieden. Laarzen zijn geen overbodige luxe! Routes zijn aangegeven met blauw-paarse borden.

Laarzenpad

De route: Stroobos – Buitenpost | 6,5 kilometer

De route begint ten zuiden van Stroobos, bij het routeknooppuntbord route 9. Langs de Oude Vaart en over de Heawei wandel je naar het buurtschap Blauwverlaat. Halverwege de route, vlak voordat je het Prinses Margrietkanaal oversteekt, kun je bij de vijvers van Rustpunt De Waterjuffer genieten van koffie, thee, ijs of gewoon van het weidse uitzicht. Daarna steek je het Prinses Margriet Kanaal over en volgt het kanaal enkele tientallen meters in westelijke richting. Een onverhard pad leidt je door de Polder Rohel richting het noordelijker gelegen pad De Tjoele. Aan het einde van dit pad ga je door de polder richting Buitenpost, tevens de eindbestemming van deze route.

Opvallende weetjes

  • Buitenpost heeft ooit een Huis van Bewaring gehad, een cel onderin de kerktoren. Dat was vroeger de gebruikelijke plaats om verdachten op te sluiten. ‘Iemand onder de toren zetten’ betekende toen hetzelfde als een nachtje in de cel doorbrengen op het politiebureau nu.
  • De Stroobosser Trekfeart werd in 1654 gegraven. Dokkum dacht door een betere verbinding over het water met Groningen meer scheepvaartverkeer aan te trekken. Naast de vaart loopt een jaagpad waarop de paarden liepen die de trekschuit moesten voortbewegen.
  • Nadat je de Strobosser Trekfeart bent gepasseerd, verandert de omgeving in een Dat zorgt voor een bijzonder hoogteverschil. Over een afstand van één kilometer is dat verschil soms wel drie meter, waardoor het landschap totaal verandert.
  • In de Polder Rohel ligt het Mem Wedmanpaed. Dit is een laarzenpad van circa 2 kilometer door een terrein met allemaal herstelde veenputjes.